Als de cliënt al bekend is bij de zorgaanbieder overleggen we met de zorgaanbieder of de identiteit van de cliënt is gecontroleerd. Als de cliënt nog niet bekend is bij een zorgaanbieder is het mogelijk om een besluit te nemen. De ID-controle doen we zodra we weer op huisbezoek mogen komen.

 

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen