De geldigheidsduur van deze indicatie is standaard één (1) jaar. Na deze periode, of zoveel eerder als gewenst, kan een reguliere Wlz-indicatie worden aangevraagd. De cliënt verliest hierbij niet de toegang tot de Wlz (hij/zij is inmiddels opgenomen). Wel kan een ander zorgprofiel worden geïndiceerd. 

Als het gaat om een ophoging, wordt na 1 jaar het eerdere zorgprofiel (ZP) weer actief. Na deze periode van 1 jaar, wanneer verhoging van het ZP noodzakelijk blijft, dient hiervoor een nieuwe reguliere en complete aanvraag bij het CIZ te worden ingediend. Die wordt dan alsnog inhoudelijk beoordeeld.

Daarnaast behoudt de cliënt het recht om de aanvraag direct door het CIZ te laten onderzoeken waardoor de cliënt direct op de hoogte is van de geldigheidsduur van zijn indicatie.

Let op: zorgprofiel 9 b behoudt een geldigheid van 6 maanden.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen