Ook deze huisbezoeken zijn per 15 juni (behandel- en zorginstellingen) en 1 juli (bij cliënt thuis) weer opgestart. Een digitaal huisbezoek blijft de voorkeur hebben. 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen