De Rijksoverheid en het RIVM hebben vergaande maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Gevolg hiervan is onder andere dat het CIZ vanaf 18 mei alleen huisbezoeken aflegt als de dit veilig is voor de cliënt en de medewerker van het CIZ. Dit kan bij instellingen die een afgesloten gespreksruimte hebben, waarbij de medewerker alleen in een afgesloten ruimte zit en de cliënt zichtbaar is door een tussenschot. Voorbeelden hiervan zijn een babbel-, gespreks- of bezoekbox.

Medewerkers van het CIZ nemen hierover contact op met de aanvragers. Als het huisbezoek niet mogelijk is, wordt in overleg bekeken of het huisbezoek vervangen kan worden door een telefonische afspraak, een afspraak via Skype of via FaceTime. Huisbezoeken in de thuissituatie kunnen nog niet doorgaan. Ook dan wordt gekeken of een afspraak via de telefoon, Skype of FaceTime mogelijk is.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen