Cliëntgroep 1: er is nog geen Wlz-indicatie aanwezig

Er is sprake van een acute en blijvende noodzaak tot opname met een V&V-zorgprofiel Wlz. De cliënt heeft geen Wlz-indicatie en is al met een spoedplaatsing opgenomen of opname zal binnen zeer afzienbare tijd (richtlijn ongeveer twee weken) plaatsvinden. De opname vindt plaats bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

Cliëntgroep 2: er is wél een Wlz-indicatie aanwezig

Er is sprake van een geldig Wlz V&V-zorgprofiel, maar deze is niet toereikend voor de noodzakelijke zorg van dit moment. Er is een hoger zorgprofiel V&V nodig. De zorginstelling kan deze door middel van de registratie indienen.

Als iemand met een volledig pakket thuis (VPT) verblijft en met spoed een ophoging nodig heeft van het bestaande zorgprofiel, kan dat ook middels een Wlz-registratie.

Het hogere zorgprofiel wordt afgegeven voor de duur van 1 jaar. Daarna gaat het oude zorgprofiel weer in. Als het hogere zorgprofiel na 1 jaar nog nodig is, kan daarvoor een nieuwe aanvraag worden gedaan die door ons dan alsnog inhoudelijk wordt onderzocht.

LET OP: het zorgprofiel 9b behoudt een geldigheid van 6 maanden.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen