De maatregelen gelden vooralsnog tot en met19 mei a.s. Hierin volgen we het advies van het RIVM en de Rijksoverheid. Mocht de situatie tussentijds veranderen, dan informeren we hierover via de website en social media. 

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen