Nee. Uiteraard en bovenal blijft het CIZ de mogelijkheid bieden tot het indienen van een reguliere aanvraag waarbij het CIZ inhoudelijk, onafhankelijk onderzoek uitvoert op de aanspraak voor zorg vanuit de Wlz en daarvoor een levenslange indicatie kan afgeven. Als het niet mogelijk is medische informatie aan te leveren is het mogelijk een WLZ-registratie aan te vragen. Dit kan alleen gedaan worden door een zorgaanbieder, behandelend arts, (wijk-of transfer)verpleegkundige

Ook blijft het CIZ doorgaan met indiceren volgens de (aangepaste) reguliere werkwijze voor alle doelgroepen die buiten de scope vallen van de Wlz-registratie VV. Denk aan: Wzd, GGZ, VG, Buk en andere zorgprofielen.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen