In deze periode kan de zorgaanbieder de cliënt leren kennen, wordt de langdurige zorgbehoefte duidelijk en is er tijd om na dit jaar (of eerder als gewenst) een nieuwe indicatie aan te vragen. Na dit jaar kunnen de herindicaties gefaseerd binnenkomen bij het CIZ.

Ook hebben we met het afgeven van een geldigheidsduur van 1 jaar ruimte om flexibeler in te kunnen spelen op een eventuele verlenging van deze regeling na 1 juni.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen