De druk op ziekenhuizen en verpleeghuizen loopt hoog op als gevolg van de COVID-19 pandemie. Zowel Actiz als de Federatie Medische Specialisten hebben een dringend beroep op de minister gedaan en gepleit voor een indicatievrije toegang tot Wlz en ELV (Eerstelijns Verblijf). Alles dient in het werk te worden gesteld om op een goede manier door de COVID-19 periode heen te komen.

Daarbij is de vraag om ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners zoveel mogelijk te ontlasten van administratieve handelingen, zoals het aanleveren van medische gegevens en dossiers aan het CIZ.

Met een tijdelijke registratie van de indicatiestelling voor ELV en Wlz, wordt het mogelijk om ouderen acuut op te nemen en negatief COVID-19 geteste of herstellende ouderen snel te verplaatsen van het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Zodat capaciteit beschikbaar komt voor coronapatiënten of om ziekenhuisopname te voorkomen. Het kan dus bijvoorbeeld ook gaan om ouderen waarvan de mantelzorg of dagbesteding is weggevallen als gevolg van COVID-19, en die daardoor - tijdelijk- niet meer thuis kunnen blijven. Of om ouderen die al zijn opgenomen maar waarvoor de huidige indicatie niet meer toereikend is.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen