Voor een groep cliënten is een laagdrempelige registratie van de Wlz-indicatie georganiseerd. Indien het voor de zorgaanbieder niet mogelijk is medische informatie aan te leveren. Hierbij doet het CIZ geen onafhankelijk onderzoek en is er geen compleet dossier noodzakelijk. Het betreft cliënten waarvan het -volgens de betrokken aanbieder, verpleegkundige of arts- evident is dat de Wlz- indicatie blijvend noodzakelijk is.
En het is bedoeld voor cliënten met een acute noodzaak tot aanpassing van een bestaand Wlz V&V- zorgprofiel. De registratie leidt tot een tijdelijke indicatie van één (1) jaar.

Zodra de COVID-19 crisismaatregelen zijn opgeheven -op dit moment 1 juni- vervalt deze regeling. (Indien een verhoogd profiel na 1 jaar nodig blijft, dient een nieuwe aanvraag hiervoor bij het CIZ te worden ingediend.)

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen