Dit is toegang tot de Wlz voor VV-profielen gedurende de COVID-19 crisis (tot 1 juni of nader order). Deze toegang komt tot stand door middel van een registratie door het CIZ in plaats van een onderzoek. Met andere woorden: er is geen dossieronderzoek, telefonisch onderzoek of huisbezoek. Wij doen dit om de zorgaanbieders administratief te ontlasten als zij door COVID-19 niet in staat zijn medische informatie aan te leveren. Er hoeven voor de registratie dus geen dossiers of verklaringen aangeleverd te worden door zorgaanbieders of artsen.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen