Deze tijdelijke werkwijze Wlz-registratie V&V is toegankelijk voor transferverpleegkundigen, huisartsen of behandelend artsen, wijkverpleegkundigen en zorginstellingen die niet in staat zijn medische informatie aan te leveren voor hun client. De cliënt zelf of zijn mantelzorger of cliëntondersteuner of casemanager en dergelijke, kunnen een reguliere aanvraag doen voor een Wlz-indicatie.

Ervan uitgaande dat een Wlz-registratie VV alleen aan de orde is in het geval van acute noodzaak tot opname of wanneer de cliënt al is opgenomen, is het te verwachten dat de betrokken zorginstelling de indicatie voor de cliënt kan aanmelden.

Zij doen de aanvraag voor een Wlz-registratie met een passend zorgprofiel op basis van een specifieke zorgbehoefte, naar eer en geweten. Zo kan de noodzakelijke zorg zo snel als nodig en op passende wijze starten en worden gefinancierd. 

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen