De zorgaanbieder informeert de cliënt over de aanvraag, het aangevraagde zorgprofiel en de realisatie van het besluit. Ook attenderen zij de cliënt op de eigen bijdrage en het CAK in verband met de financiële gevolgen. Het CIZ faciliteert dit zo goed mogelijk door een flyer aan te bieden waarop deze informatie staat. De flyer is ook op papier te bestellen. Verder ontvangt de cliënt een indicatiebesluit waarin is vermeld dat de aanvraagdatum de ingangsdatum is. Ook kan de zorgaanbieder folders bestellen om mee te geven. De cliënt ontvangt na de registratie als bewijs voor de toegang tot de Wlz een besluitbrief van het CIZ.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen