Bekijk de veelgestelde vragen over de toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis (ggz).

Mensen met een psychische stoornis kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria. 

Het gaat om cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Zij moeten daarbij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria. Deze groep krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Zorgverzekeringswet.

Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van cliënten (cliëntschetsen) met een psychische stoornis. Download de toegankelijke webversie cliëntschetsen.

Toegang tot de Wlz betekent voor deze cliënten dat ze zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Met deze overgang worden mensen met een psychische stoornis hetzelfde benaderd als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

In een folder verduidelijken we de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep. Hierin staat uitleg over de toegangscriteria Wlz: blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. Het is een verkorte weergave van de nadere uitwerking en toelichting op belangrijke begrippen in de Wlz zoals beschreven in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019

Download de folder van het CIZ met een verduidelijking van de toegangscriteria Wlz.

In de huidige situatie wordt verblijf in een ggz-instelling met psychiatrische behandeling na drie jaar gefinancierd vanuit de Wlz. Het gaat dan om een tijdelijke aanspraak: voortgezet verblijf. Deze mogelijkheid blijft voorlopig bestaan naast de blijvende toegang tot de Wlz.

  • Voor de toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis heeft het ministerie van VWS een implementatieplan opgesteld. Download het implementatieplan (pdf)
  • In opdracht van het ministerie van VWS heeft bureau HHM in samenwerking met vertegenwoordigers van tien verschillende zorgorganisaties vijf Wlz-GGZ-zorgprofielen ontwikkeld voor cliënten die mogelijk vanwege een psychische stoornis toegang krijgen tot de Wlz. Download het rapport Wlz-GGZ-zorgprofielen (pdf)
  • In opdracht van het ministerie van VWS heeft bureau HHM een inventarisatie onder alle zorgaanbieders verricht die zorg en ondersteuning verlenen aan deze doelgroep. Download de rapportage met de resultaten van deze inventarisatie (pdf)

Bent u zorgverlener of zorgt u voor iemand met een psychische stoornis, neem dan contact op met het Juist Loket via telefoonnummer 030 - 789 78 78 of via e-mailadres meldpunt@juisteloket.nl.

Als zorgaanbieder of gemeente kunt u met vragen rechtstreeks contact opnemen met uw eigen relatiebeheerder ggz van het CIZ. U kunt ons ook bereiken via 088 - 789 1000 of info@ciz.nl.

Heeft u andere vragen aan het CIZ over de indicatiestelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis? U kunt ze stellen via 088 - 789 1000 of info@ciz.nl.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen