Bekijk de veelgestelde vragen over de toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis (ggz).

Mensen met een psychische stoornis kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria. 

Het gaat om cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Zij moeten daarbij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria. Deze groep krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Zorgverzekeringswet.

Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van cliënten (cliëntschetsen) met een psychische stoornis. Download de toegankelijke webversie cliëntschetsen.

Toegang tot de Wlz betekent voor deze cliënten dat ze zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Met deze overgang worden mensen met een psychische stoornis hetzelfde benaderd als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

In een folder verduidelijken we de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep. Hierin staat uitleg over de toegangscriteria Wlz: blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. Het is een verkorte weergave van de nadere uitwerking en toelichting op belangrijke begrippen in de Wlz zoals beschreven in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019

Download de folder van het CIZ met een verduidelijking van de toegangscriteria Wlz.

In de huidige situatie wordt verblijf in een ggz-instelling met psychiatrische behandeling na drie jaar gefinancierd vanuit de Wlz. Het gaat dan om een tijdelijke aanspraak: voortgezet verblijf. Deze mogelijkheid blijft voorlopig bestaan naast de blijvende toegang tot de Wlz.

Wij krijgen op dit moment meer ggz-aanvragen binnen dan verwacht. Hierdoor is er een forse achterstand ontstaan in het nemen van besluiten over ggz-indicatieaanvragen. Dit betekent dat het langer dan 6 weken duurt voordat uw cliënt een besluit van ons krijgt. Wij doen er alles aan uw aanvraag dit jaar in behandeling te nemen. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Bent u zorgverlener of zorgt u voor iemand met een psychische stoornis, neem dan contact op met het Juist Loket via telefoonnummer 030 - 789 78 78 of via e-mailadres meldpunt@juisteloket.nl.

Als zorgaanbieder of gemeente kunt u met vragen rechtstreeks contact opnemen met uw eigen relatiebeheerder ggz van het CIZ. U kunt ons ook bereiken via 088 - 789 1000 of info@ciz.nl.

Heeft u andere vragen aan het CIZ over de indicatiestelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis? U kunt ze stellen via 088 - 789 1000 of info@ciz.nl.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen