Een ter zake kundige arts is een arts met speciale kennis van mensen voor wie de Wet zorg en dwang geldt.

Deze arts is een:

  • AVG (Arts Verstandelijk Gehandicapten)
  • SO (Specialist Ouderengeneeskunde)
  • Psychiater

De ter zake kundige arts kan een medische verklaring opstellen nadat hij de cliënt kort van tevoren heeft onderzocht. Een medische verklaring is nodig bij het aanvragen van een rechterlijke machtiging of een voorwaardelijke machtiging. In de medische verklaring moet komen te staan of er is voldaan aan de criteria voor het afgeven van een rechterlijke machtiging of de voorwaardelijke machtiging. De arts die de medische verklaring opstelt mag ten minste één jaar geen zorg hebben verleend aan de cliënt.


Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen