Bekijk hier de veelgestelde vragen over de afgegeven Wlz-registraties in tijden van corona.

Hoe zat het ook alweer?

De druk op ziekenhuizen en verpleeghuizen liep vorig jaar maart hoog op als gevolg van de COVID-19 pandemie. Zowel Actiz als de Federatie Medische Specialisten hebben een dringend verzoek aan de minister gestuurd en gepleit voor een indicatievrije toegang tot de Wlz. Daarbij was de vraag om ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners zoveel mogelijk te ontlasten van administratieve handelingen, zoals het aanleveren van medische gegevens en dossiers aan het CIZ.

Met een tijdelijke versoepeling van de indicatiestelling voor de Wlz werd het mogelijk om ouderen acuut op te nemen. Het kon dus bijvoorbeeld ook gaan om ouderen waarvan de mantelzorg of dagbesteding is weggevallen als gevolg van COVID-19, en die daardoor niet meer thuis kunnen blijven. Of om ouderen die al zijn opgenomen maar waarvoor de huidige indicatie niet meer toereikend is.

Cliëntgroep 1: er was nog geen Wlz-indicatie aanwezig.
Er was sprake van een acute en blijvende noodzaak tot opname met een V&V zorgprofiel Wlz. De cliënt had geen Wlz-indicatie en was al met een spoedplaatsing opgenomen of opname vond binnen zeer afzienbare tijd (richtlijn ongeveer twee weken) plaats. De opname vond plaats bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

Cliëntgroep 2: er was wel een Wlz-indicatie aanwezig
Er was sprake van een geldig Wlz V&V zorgprofiel, echter deze was niet toereikend voor de noodzakelijke zorg van dat moment. Er was een hoger zorgprofiel V&V nodig. De zorginstelling kon deze door middel van de registratie indienen.

Het hogere zorgprofiel werd afgegeven voor de duur van 1 jaar, of – in geval van een ZP VV9b – voor de duur van 6 maanden. Daarna gaat het oude zorgprofiel weer in. Als het hogere zorgprofiel na de geïndiceerde periode nog nodig is, kan daarvoor een nieuwe aanvraag worden gedaan die door ons dan alsnog inhoudelijk word onderzocht.

Na de aanmelding en registratie ontving de cliënt een besluitbrief met daarin het besluit: toegang tot de Wlz en het daarbij behorende zorgprofiel en de bijbehorende einddatum (6 maanden vanaf de datum van ingang van de indicatie voor een ZP VV9b, 12 maanden vanaf de datum van ingang van de indicatie voor de overige VV-zorgprofielen).

Opnieuw aanvragen aflopende indicaties Wlz-registratie

De eerste Wlz registraties VV COVID-19 gaan nu aflopen. U – als zorgaanbieder- moet voor betreffende cliënt een nieuwe aanvraag doen als zij het aangevraagde zorgprofiel willen behouden. Als CIZ nemen wij niet zelf het initiatief, omdat wij niet weten of de cliënt deze zorg nog ontvangt of ondertussen is gewijzigd van zorgaanbieder.

Als de cliënt eerder al een Wlz-indicatie had dan ontvangt deze het eerdere profiel. Indien er geen eerdere indicatie was dan vervalt de Wlz-indicatie. De zorgaanbieder kan de Wlz-zorg niet meer declareren bij het zorgkantoor. Wij gaan er dan vanuit dat u met de cliënt samen tot de conclusie bent gekomen dat een nieuwe aanvraag niet passend is.

Bij het begin is toegezegd (o.a. in de besluitbrief) dat cliënten het recht op Wlz zorg behouden als zij een aanvraag doen voor een verlenging van hun zorgprofiel. Het uitgangspunt was en is dat een cliënt niet de dupe mag worden van de Wlz-registratie, wat een noodvoorziening was. Dit betekent dat mensen het recht blijven houden op toegang tot de Wlz als zij een aanvraag doen voor een verlening. Het is wel mogelijk dat een lager zorgprofiel wordt afgegeven na het onderzoek. 

Het kan ook voorkomen dat uit het onderzoek blijkt dat een cliënt hierdoor onterecht in de Wlz terecht komt. Als blijkt dat een cliënt niet in aanmerking komt voor de Wlz en demogelijkheid en middelen heeft om naar huis te kunnen, dan zal het CIZ dit met u bespreken en eventueel samen met de gemeente of zorgverzekeraar.

Als de Wlz-registratie is vervallen dan kunt u geen zorg meer declareren bij het zorgkantoor. Via het zorgkantoor wordt u hierop geattendeerd. Wij kunnen deze informatie helaas niet verstrekken.

Vragen?

U kunt direct met een contactpersoon van het CIZ in uw gemeente bellen: https://ciz.nl/zorgprofessional/contactpersonen-ciz

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen