Denkt u dat een opname noodzakelijk is, maar kan uw cliënt niet zelf duidelijk maken of hij dit wil? Het CIZ kan dan onderzoeken of artikel 60 Wet Bopz van toepassing is.

Het CIZ doet de Bopz-toets voor opname in een instelling op grond van artikel 60 van de Wet Bopz. Dat gaat om cliënten met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een verstandelijke beperking die geen toestemming geven voor een opname, maar zich ook niet verzetten.

Wat houdt een Bopz-toets in?

Het CIZ beoordeelt:

  • hoe de cliënt denkt over opname in een instelling;
  • of deze opname noodzakelijk is.

Als de cliënt zelf niet duidelijk kan maken wat hij wil, is er sprake van ‘geen bereidheid, geen verzet’. Dan is artikel 60 Wet Bopz van toepassing.

Denkt u dat artikel 60 Wet Bopz relevant is voor een cliënt?

Heeft de cliënt al een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u een Bopz-toets aanvragen.

Heeft de cliënt nog geen Wlz-indicatie? Vraag dan de indicatie voor Wlz-zorg en de Bopz-toets tegelijk aan. We plannen de aanvraag dan op de juiste manier in, met een huisbezoek. Dat voorkomt vertraging.

Let op: in beide gevallen heeft u een machtiging nodig van de cliënt, zijn familie, zijn gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger.

Hoe vraagt u een Bopz-toets aan?

In Portero selecteert u 'Reguliere aanvraag' en daarna 'Inclusief Bopz-aanvraag'. Het is ook mogelijk om een Bopz-aanvraag in Portero apart te doen.

U kunt een Bopz-toets ook schriftelijk aanvragen. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag artikel 60-toets (Wet Bopz).

Stuur altijd een ondertekend machtigingsformulier mee met uw aanvraag.

Uitkomst van het onderzoek 

Er zijn drie mogelijkheden.

  1. De cliënt kan zelf niet duidelijk maken wat hij wil. Er is dan sprake van ‘bereidheid noch verzet’. Artikel 60 Wet Bopz is van toepassing.
  2. De cliënt blijkt bereid om te worden opgenomen. Dan is een vrijwillige opname mogelijk.
  3. De cliënt verzet zich tegen een opname. Dan is een opname alleen mogelijk via een rechterlijke machtiging (RM) of een inbewaringstelling (IBS).

Veelgestelde vragen en folder

Wilt u meer weten over de Wet Bopz? Bijvoorbeeld wanneer u precies een aanvraag doet? Bekijk de veelgestelde vragen over dit onderwerp. Ook heeft het CIZ een folder over de Bopz.

Kijk ook bij

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft (in principe) zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen