Welke regels zijn er voor zorg voor kinderen onder de 18 jaar? Wanneer valt hun zorg onder de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet?

Wanneer komt een jongere in aanmerking voor de Wlz?

Een jongere kan een Wlz-indicatie krijgen als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Bij de beoordeling houdt het CIZ rekening met gebruikelijke zorg. Dit is de dagelijkse verzorging en/of opvoeding die (pleeg)ouders of wettelijk vertegenwoordigers hun kinderen horen te geven. Valt de benodigde zorg onder gebruikelijke zorg? Dan is er geen aanspraak op zorg vanuit de Wlz.

Waar kunnen jongeren terecht als ze niet in aanmerking komen voor de Wlz?

  • Begeleiding individueel en/of groep en vervoer: Jeugdwet. Aanvraag bij de gemeente.
  • Begeleidende verzorging: Jeugdwet. Aanvraag bij de gemeente. Bekijk ook de factsheet onderaan deze pagina.
  • Geneeskundige verzorging en verpleging: Zorgverzekeringswet. Het accent bij deze zorgverlening ligt op de medische zorg. Aanvraag bij (kinder)wijkverpleegkundige. Bekijk ook de factsheet onderaan deze pagina.
  • Palliatief terminale zorg: Zorgverzekeringswet.

Voor gespecialiseerde behandeling geldt:

  • Bij een verstandelijke beperking valt behandeling onder de Jeugdwet. 
  • Bij een lichamelijke ziekte of lichamelijke beperking valt behandeling meestal onder de Zorgverzekeringswet.
  • Bij een zintuiglijke handicap valt de behandeling onder de Zorgverzekeringswet.
  • Bij psychiatrische problemen valt behandeling onder de Jeugdwet.

Persoonlijke verzorging: veranderingen per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 verandert de manier waarop de verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd. Meer hierover leest u in de factsheet Nieuwe afbakening verzorging kinderen  op de website van de rijksoverheid.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen