Heeft uw cliënt een verstandelijke beperking en is hij tussen de 18 en 23 jaar oud? En krijgt hij jeugdhulp uit de Jeugdwet? Dan kan er een voorwaardelijke machtiging worden aangevraagd. In de voorwaardelijke machtiging worden voorwaarden vastgelegd. Als de cliënt zich aan deze voorwaarden houdt, is opname niet nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden moeten voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat voor de cliënt of zijn omgeving. Dit noemen we ernstig nadeel. Voorbeelden van voorwaarden zijn: geen drugs gebruiken of zich houden aan het opgestelde zorgplan. Als de cliënt zich niet aan de voorwaarden houdt, kunt u alsnog overgaan tot opname.

Aanvraag doen

U kunt een aanvraag doen voor de cliënt via het aanvraagformulier voorwaardelijke machtiging. De cliënt kan ook zelf de aanvraag doen voor een voorwaardelijke machtiging.  Op het aanvraagformulier staat dat het is nodig om onder andere een medische verklaring mee te sturen die is opgesteld door een ter zake kundige arts. Een format voor de medische verklaring vindt u op www.dwangindezorg.nl. Op basis van de (medische) informatie beoordelen we of de cliënt in aanmerking komt voor een voorwaardelijke machtiging. Daarna vragen wij aan de rechter om een beslissing te nemen. Hij kan beslissen of hij een voorwaardelijke machtiging afgeeft.

Besluit rechter na opname voorwaardelijke machtiging

Het kan zijn dat de cliënt zich wel aan de gestelde voorwaarden houdt, maar het gevaar (ernstig nadeel) toeneemt. Hierdoor kan hij niet meer buiten de instelling wonen. Of de cliënt houdt zich niet meer aan de afspraken die in de voorwaardelijke machtiging staan. De zorgverantwoordelijke kan dan besluiten om de cliënt alsnog op te nemen. Vanaf dat moment wordt de voorwaardelijke machtiging automatisch een rechterlijke machtiging.

Is de cliënt het niet eens met de opname? Dan kan hij bij het CIZ een aanvraag doen om de rechter te laten beslissen of hij terecht is opgenomen. Het kan ook zijn dat de wettelijk vertegenwoordiger het niet eens is met de opname. Ook hij kan dan een aanvraag doen bij het CIZ. Ook u kunt deze aanvraag voor de cliënt indienen. Dat kan met het Aanvraagformulier beslissing rechter na opname voorwaardelijke machtiging.

Bezwaar maken

U kunt geen bezwaar maken of in hoger beroep gaan tegen het besluit dat de rechter neemt. Wel kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad of een klacht indienen bij de Rechtspraak.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Voor zorgaanbieders en ketenpartners is er een speciaal Wzd-telefoonnummer en e-mailadres: 088 789 3000 en wzd@ciz.nl

Lees op deze pagina meer over het opvragen van informatie en hoe wij daarbij zorgvuldig met uw privacy omgaan.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang vindt u ook op de website www.dwangindezorg.nl.

Kijk ook bij

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website