• 29 november 2018

Doet u voor een cliënt een Bopz-aanvraag? Per 1 december 2018 vinden in Portero een paar wijzigingen plaats, zodat het CIZ nog zorgvuldiger en transparanter onderzoek kan doen naar de situatie van cliënten. Ook het schriftelijke aanvraagformulier wordt aangepast.

De volgende vraag wordt toegevoegd: ‘Wordt de cliënt binnen afzienbare tijd opgenomen op een Bopz-aangemerkte afdeling?’ Wanneer u op “nee” klikt, verschijnt een pop-up met informatie over de tijd tussen afname van de Bopz-toets en de verwachte opname op een Bopz-aangemerkte afdeling. Het is raadzaam dat dit moment binnen een termijn van ongeveer acht weken ligt.

We stellen deze vraag omdat de Bopz-toets een momentopname betreft. Het heeft geen zin om een aanvraag voor de Bopz-toets te vroeg in te dienen, want als bij opname blijkt dat de houding van de cliënt is veranderd, is een nieuwe aanvraag nodig. Ook is het goed om te weten dat het CIZ geen aanvraag in behandeling neemt als deze wordt gedaan om een cliënt op een wachtlijst te krijgen. Hiervoor is de Bopz-toets niet bedoeld. Mocht u vragen hebben over het juiste moment van het indienen van een aanvraag, neem dan contact met ons op.

Daarnaast stellen wij per 1 december de vraag welke gevaarscriteria van toepassing zijn op de zorgvrager. Hiermee geeft u de noodzaak tot opneming of verder verblijf in een instelling aan.

Het schriftelijke aanvraagformulier wordt begin volgend jaar aangepast.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen