• 12 december 2019

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2020 zijn beschikbaar op onze website. Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg.

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2020 zijn ook op 11 december in de Staatscourant gepubliceerd.

Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Met ingang van 2020 is de Wlz gewijzigd. Cliënten vanaf 18 jaar met de grondslag ‘psychische stoornis’ kunnen vanaf 2021 ook zorg ontvangen uit de Wlz met een onbeperkte indicatieduur. De indicatiestelling kan al per 2020 plaatsvinden. Dit is op diverse plekken in de beleidsegels verwerkt.
  • Ook de Regeling langdurige zorg is gewijzigd te aanzien van de zorgprofielen voor licht verstandelijk gehandicapten (LVG) en sterk gedragsgestoord en licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG). Dit is verwerkt in de beleidsregels
  • De tekst over Forensische zorg onder het kopje ‘zorg en indicatiestelling uit een ander domein’ is verwijderd. Dit is gedaan omdat het CIZ ook in geval van forensische zorg indiceert. Hierbij kan de zorg pas tot gelding worden gebracht na afloop van de forensische zorg.
  • Waar nodig zijn teksten aangepast aan recente richtlijnen.

Verder is de leesbaarheid van de beleidsregels verbeterd.

Beleidsregels subsidieregelingen

In de loop van december publiceren we ook de Beleidsregels indicatiestelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2020 en de Beleidsregels indicatiestelling Subsidieregeling ADL-assistentie 2020. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen