• 25 juni 2019

Databank SWING biedt onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders inzicht in het aantal cliënten dat in Nederland recht heeft op zorg uit de Wlz.

De databank van het CIZ is door iedereen zelfstandig te raadplegen. De beschikbare gegevens tonen zowel de aantallen cliënten met regulier Wlz-recht, als de aantallen subsidieregelingen, partnerverblijven en Wlz-indiceerbaren.

De landelijke cijfers zijn onder meer uit te splitsen naar landsdeel, provincie en gemeente. Ook kunt u de resultaten verfijnen tot specifieke grondslagen, zorgprofielen en leeftijdscategorieën.

Per 1 juli voegen we recentere data toe aan SWING. Het gaat om de gegevens van 1 juli 2018 t/m 1 januari 2019.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen