• 25 juni 2019

De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt ook toegankelijk gemaakt voor cliënten vanaf 18 jaar met een psychische stoornis. Vanaf 1 januari 2021 kunnen zij zorg uit de Wlz ontvangen.

In deze folder verduidelijken we de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep en betrokkenen. U vindt er uitleg over de volgende begrippen: blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. Het is een verkorte weergave van de nadere uitwerking en toelichting op belangrijke begrippen in de Wlz zoals beschreven in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019.

Herindicaties

Per 2020 voert het CIZ de (her)indicaties van de ggz uit. Dit betekent dat het CIZ in 2020 vaststelt of cliënten die op dit moment zorg ontvangen uit bijvoorbeeld de Wmo of Zvw, een indicatie krijgen voor de Wlz. Ook mensen die nu nog geen indicatie hebben, kunnen in 2020 een aanvraag doen. Het indicatiebesluit gaat in op 01-01-2021 en is geldig voor onbepaalde tijd.

Relatiebeheerders ggz

Om de samenwerking met alle ketenpartners zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er elf relatiebeheerders ggz gestart bij het CIZ. Zij nemen contact op met alle zorgaanbieders op het gebied van ggz. De relatiebeheerders kunnen informatie geven over de wetswijziging wat betreft de indicatiestelling voor cliënten, zorgaanbieders ggz en gemeenten. De relatiebeheerders nemen deel aan de door VWS georganiseerde tien regiotafels in het land. Zij gaan met alle ketenpartners (zorgverzekeraars, zorgaanbieders, zorgkantoren, gemeenten) in overleg hoe de Wlz/ggz-aanvragen aangeleverd kunnen worden, over hoeveel we er kunnen verwachten en hoe we ervoor zorgen dat ze geleidelijk binnenkomen.

Heeft u vragen?

Bent u zorgverlener of zorgt u voor iemand met een psychische stoornis, neem dan contact op met het Juiste Loket, via telefoonnummer 030-7897878 en e-mailadres meldpunt@juisteloket.nl.

Gemeenten en zorgaanbieders die vragen hebben over de gevolgen voor hun organisatie (dus geen cliëntvragen) kunnen een e-mail sturen naar ondersteuning.regiotafels@qconsultzorg.nl

Informatie over de Wlz voor mensen met een psychische stoornis vindt u op de website van VWS.

Vragen aan het CIZ over de indicatiestelling Wlz/ggz kunt u stellen via 088 789 1000 of info@ciz.nl.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen