• 28 september 2018

De IZO-community bestaat uit zeventien organisaties die zich inzetten voor meer samenhang in Informatievoorziening in de Zorg en Ondersteuning (IZO). Sinds 1 januari 2016 vallen de IZO-activiteiten onder de hoede van Zorginstituut Nederland. Tweemaal per jaar organiseert Zorginstituut Nederland een Denktank IZO.

Om meer draagvlak en bekendheid te creëren heeft de IZO onder andere aan het CIZ gevraagd aandacht te vragen voor de Denktank op 22 november.

Om informatie in zorg en ondersteuning uit te wisselen wordt gewerkt met geavanceerde systemen en instrumenten. Maar een mens is meer dan een standaard verzameling van gegevens. Afwijkende eigenschappen, omstandigheden en situaties leveren andere data op dan verwacht. Dan vallen mensen al snel buiten het systeem en kunnen ze zomaar verdwaald raken in de bureaucratie van organisaties en hun informatiestromen.

Hoe zorgen we ervoor dat dat voorkomen kan worden? Hoe zorg je ervoor dat burgers de juiste zorg en ondersteuning zelf kunnen vinden? Wie kan hen helpen bij de regie op informatie of kan die voor hen op zich nemen? Hoe komen we tot inclusieve systemen, waarin ook de uitzonderingen een plekje krijgen?

Met elkaar denken we na over de verwachte impact van innovaties op de zorg en ondersteuning.

De Denktank IZO is vooral gericht op informatiemanagers en beleidsmedewerkers bij gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties en bestuur- en uitvoeringsorganisaties.
Denkt u mee? De volgende Denktank wordt gehouden op donderdag 22 november. Het thema is "Iedereen binnenboord – werken aan inclusieve systemen voor informatie-uitwisseling in zorg en ondersteuning."

Plaats: Corpus, Leiden/Oegstgeest.
Deelname is gratis. Aanmelden kan via dit formulier.

 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website