• 30 juli 2020

Om meer informatie te bieden aan ggz-cliënten over de veranderingen binnen de ggz in 2021, heeft het ministerie van VWS een aantal korte animatievideo’s ontwikkeld.

Vanaf 1 januari 2021 wordt de Wlz opengesteld voor een beperkte groep ggz-cliënten. Een aantal korte animaties laten zien hoe en wanneer een Wlz-indicatie aangevraagd kan worden.

Er zijn verschillende video’s ontwikkeld. Cliënten kunnen deze video’s samen met hun zorgverlener of cliëntondersteuner bekijken. De eerste video is meer algemeen van aard, de vervolgvideo’s zijn meer gericht op specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor cliënten Beschermd Wonen, maar ook voor cliënten met een GGZ-B profiel. Ook is er een video voor cliënten die nu vallen onder Verblijf met Behandeling. 

Daarnaast zijn er informatiekaarten voor cliënten beschikbaar.  

Deze informatiekaarten én de video’s staan op de website Informatie Langdurige Zorg van VWS.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen