• 30 juli 2020

Om meer informatie te bieden aan ggz-cliënten over de veranderingen binnen de ggz in 2021, heeft het ministerie van VWS een aantal korte animatievideo’s ontwikkeld.

Vanaf 1 januari 2021 wordt de Wlz opengesteld voor een beperkte groep ggz-cliënten. Een aantal korte animaties laten zien hoe en wanneer een Wlz-indicatie aangevraagd kan worden.

Er zijn verschillende video’s ontwikkeld. Cliënten kunnen deze video’s samen met hun zorgverlener of cliëntondersteuner bekijken. De eerste video is meer algemeen van aard, de vervolgvideo’s zijn meer gericht op specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor cliënten Beschermd Wonen, maar ook voor cliënten met een GGZ-B profiel. Ook is er een video voor cliënten die nu vallen onder Verblijf met Behandeling. 

Daarnaast zijn er informatiekaarten voor cliënten beschikbaar.  

Deze informatiekaarten én de video’s staan op de website Informatie Langdurige Zorg van VWS.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen