Op maandag 18 mei zijn de huisbezoeken gedeeltelijk opgestart. Het gaat om huisbezoeken die in een afgesloten ruimte gedaan kunnen worden.

In deze gespreksruimte zit de medewerker van het CIZ in een afgesloten ruimte en is de cliënt zichtbaar door bijvoorbeeld een tussenschot. Voorbeelden hiervan zijn een babbel-, gespreks- of bezoekbox. Deze alternatieven zijn  de afgelopen tijd in verschillende zorginstellingen opgezet. Op deze manier blijft de veiligheid voor de cliënt en de medewerker van het CIZ gewaarborgd. Het gaat om huisbezoeken voor de Wlz en voor de Wzd artikel 21.

Digitale huisbezoeken

Andere huisbezoeken, zoals bij de cliënt thuis of zonder afgesloten gespreksruimte, gaan nog niet door. Deze huisbezoeken proberen we zoveel mogelijk telefonisch of digitaal (zoals via FaceTime en Skype) af te nemen. Hierin verandert de eerdere werkwijze van het CIZ in de coronacrisis niet.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen