• 28 oktober 2021

Op 1 september 2021 is het Besluit langdurige zorg (Blz) aangepast door VWS en geplaatst in de Staatcourant. Een indicatie met terugwerkende kracht kan alleen nog worden afgegeven bij een opname in een instelling. Portero is hierop aangepast.

Indicaties met terugwerkende kracht zijn niet meer mogelijk als deze worden verzilverd in de vorm van een pgb, mpt en vpt.  Op onze website leest u hier meer over.

Portero aangepast

Ons digitaal aanmeldsysteem Portero is per 16 oktober op deze wijziging aangepast. Wij hebben het makkelijker gemaakt door een datumveld toe te voegen waarin u de datum van opname kunt vermelden. In het scherm ‘Kies aanvraag’ in Portero staat een korte uitleg wanneer u een aanvraag vanwege ‘bijzondere omstandigheden’ kunt doen (‘spoed’).

Wij hebben u eerder gevraagd om, totdat deze aanpassing van Portero gerealiseerd was, de opnamedatum in de toelichting bij de zorgvraag te vermelden. Deze tijdelijke oplossing kan nu vervallen omdat u de opnamedatum nu in Portero kunt vermelden.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website