• 5 november 2020

De minister van Medische zorg en sport, Tamara van Ark, heeft de Tweede Kamer vorige week op de hoogte gesteld van de resultaten van CIZ Versnelt. Ze heeft hierbij aangekondigd dat het experiment indicatiestelling (Erai) door zorgaanbieders onder Waardigheid en Trots wordt stopgezet.

CIZ Versnelt

In 2018 is het CIZ van start gegaan met de ontwikkeling en uitrol van een nieuwe werkwijze: CIZ Versnelt. Deze werkwijze heeft als doel om de indicatiestelling voor een groot deel van de aanvragen, drastisch te versnellen. Inmiddels werken wij al bijna een jaar met deze werkwijze en is het inderdaad gelukt om de versnelling te realiseren.

Op 27 oktober jl. heeft de minister van Medische zorg en Sport, Tamara van Ark, de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van CIZ Versnelt. Zij schrijft hierover:

‘Ik ben verheugd om te kunnen melden dat het CIZ dit doel heeft behaald: ten minste 95% van de CIZ Versnelt-aanvragen heeft een doorlooptijd van maximaal zeven werkdagen (netto). (..) In de periode 1 april tot 1 juli 2020 werd bij 96% van de CIZ Versnelt-besluiten de beoogde doorlooptijd van zeven netto werkdagen behaald; 66% werd zelfs binnen drie netto werkdagen afgerond. Daarnaast blijkt uit de evaluatie van het CIZ dat over de gehele linie een substantiële versnelling van de indicatiestelling is gerealiseerd. De werkwijze leverde zowel extern (voor cliënten, zorgaanmelders, zorgaanbieders, etc.) als intern (werkvoorraden en doorlooptijden) positieve effecten op en de klanttevredenheid is toegenomen.’

Daarbij laat de minister weten dat, aangezien de versnelling door het CIZ is gerealiseerd, het experiment indicatiestelling (Erai) onder Waardigheid & Trots gestart (W&T) per 1 januari 2021 wordt stopgezet.
De deelnemende zorgaanbieders zijn of worden hierover door het ministerie geïnformeerd.

Wilt u de hele kamerbrief lezen? Deze kunt u vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/27/kamerbrief-over-verzamelbrief-toegang-wlz

Bekijk ook onze factsheet over CIZ Versnelt.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen