• 28 oktober 2021

De cijfers over het derde kwartaal zijn toegevoegd aan onze databank. Met ingang van komend kwartaal hebben we iets nieuws: we hebben leeftijdsgegevens toegevoegd die het mogelijk maken om alle aanvraag- en besluitcijfers sinds 2018 te categoriseren in leeftijdsgroepen.

Er zijn 3 verschillende verdelingen in leeftijdsgroepen beschikbaar waardoor het vergelijken met andere zorgmonitoren makkelijker wordt. In het vierde kwartaal hopen we ook leeftijdscategorieën beschikbaar te stellen voor de aanspraakcijfers.

De meest recente cijfers én verdere toelichting vindt u in de CIZ databank.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen