• 5 november 2020

Vorige week is de spoedreparatiewet voor de Wzd (Wet zorg en dwang) en de Wvggz (Wet verplichte ggz) inwerking getreden. Een aantal administratieve handelingen is vereenvoudigd of geschrapt om de wetten beter uitvoerbaar te maken.

Een aantal aanpassingen voor de Wzd heeft invloed op het CIZ. Het gaat om:

De medische verklaring:

  • deze moet worden aangeleverd voor een rechterlijke machtiging (RM) en een inbewaringstelling (ibs) en moet zijn opgesteld door een ter zake kundige arts die de cliënt kort van tevoren heeft onderzocht en ‘die tenminste gedurende één jaar geen zorg heeft verleend aan de cliënt en ten opzichte van de zorgaanbieder onafhankelijk functioneert’. Eerder stond er: ‘niet bij diens behandeling betrokken was’.
  • Het vereiste dat de medische verklaring niet mag worden verstrekt door de arts die verbonden is aan de desbetreffende zorgaanbieder, vervalt. In overleg met het ministerie van VWS werkten we al op deze manier vóórdat de spoedreparatiewet inging. Nu is deze werkwijze ook wettelijk geregeld.

De verklaring van de zorgaanbieder:

  • er hoeft geen verklaring van de zorgaanbieder meer aangeleverd te worden bij een aanvraag voor een RM voor een cliënt die al is opgenomen.

U kunt deze informatie nalezen in het Staatsblad.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website