• 28 januari 2021

Zorgaanbieders kunnen bij het CIZ een aanvraag doen voor een voorwaardelijke machtiging in het kader van de Wet zorg en dwang. Op www.dwangindezorg.nl is nu een stroomschema beschikbaar waarin de procedure en een toelichting is opgenomen.

Het schema is ontwikkeld door de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) in opdracht van het ministerie van VWS. Een voorwaardelijke machtiging is er voor jongeren met een verstandelijke beperking die 18 tot en met 23 jaar zijn en bij een gespecialiseerde zorgaanbieder verblijven. In de voorwaardelijke machtiging worden voorwaarden vastgelegd. Als de jongere zich aan deze voorwaarden houdt, is opname niet nodig.

Er is ook een stroomschema beschikbaar dat ingaat op een rechterlijke machtiging voor deze doelgroep.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen