• 27 mei 2021

Op de website van het CIZ vindt u een overzicht waarop staat wie een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) kan doen bij het CIZ. Dit overzicht is eerder dit jaar geactualiseerd. De regels zijn sindsdien niet veranderd. Omdat hier vragen over zijn, delen we een deel van de informatie opnieuw.

In het overzicht staat dat een zorgaanbieder een aanvraag kan doen.

Hierbij is het belangrijk:

  • dat de zorgaanbieder zorg verleent aan de cliënt, én
  • dat de cliënt al is opgenomen in een accommodatie.

Accommodaties zoals ziekenhuizen

Een accommodatie waar de cliënt al is opgenomen, kan een aanvraag doen voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21). Het kan hier ook gaan om een ziekenhuis of verpleeghuis dat geen Wzd-geregistreerde accommodatie is. Voorwaarde is dat de cliënt al in het ziekenhuis is opgenomen. Het maakt niet uit of de cliënt vanuit bijvoorbeeld een verpleeghuis of vanuit de thuissituatie in het ziekenhuis komt. Het is in zo’n geval niet nodig dat er een machtigingsformulier wordt ingevuld.

Huisartsen en casemanagers

Ook huisartsen en casemanagers kunnen een aanvraag doen voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21). Voorwaarde is ook dan dat de cliënt al in een accommodatie verblijft. Mantelzorgers zijn geen zorgaanbieders en kunnen alleen een aanvraag doen als zij één van de personen zijn die in het overzicht staan genoemd. Mantelzorgers verlenen geen beroepsmatige of bedrijfsmatige zorg. De huisarts, de casemanager of het ziekenhuis wel.

Deze informatie stond ook in de CIZ info van maart.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen