De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Actueel

Webinar 7 februari

14-01-2019

Op 7 februari van 15 tot 16 uur organiseren wij een webinar over de Beleidsregels 2019 Wlz. Er is de mogelijkheid tot het stellen van vragen via de live chat. Om deel te kunnen nemen kunt u zich vantevoren aanmelden via deze link. U ontvangt dan automatisch een reminder in de mail. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn dan krijgt u automatisch een terugkijklink.

Lees meer

Eigen vermogen en eigen bijdrage in 2019

18-01-2019

Per 1 januari 2019 telt het eigen vermogen minder zwaar mee voor de eigen bijdrage in de Wlz. Het tarief is verlaagd naar 4%. Voorheen was dit 8%. Het kabinet heeft deze maatregel genomen zodat mensen minder interen op hun vermogen als zij in een verpleeghuis wonen.

Lees meer

Beleidsregels subsidieregelingen 2019

11-12-2018

De beleidsregels indicatiestelling voor de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2019 en ADL-assistentie 2019 zijn nu ook bekend.

Lees meer

Beleidsregels 2019 bekend

06-12-2018

Het CIZ stelt jaarlijks beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg, de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en de Subsidieregeling ADL-assistentie.

Lees meer