De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft (in principe) zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Actueel

Webinar 7 februari

14-01-2019

Op 7 februari van 15 tot 16 uur organiseren wij een webinar over de Beleidsregels 2019 Wlz. Er is de mogelijkheid tot het stellen van vragen via de live chat. Om deel te kunnen nemen kunt u zich vantevoren aanmelden via deze link. U ontvangt dan automatisch een reminder in de mail. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn dan krijgt u automatisch een terugkijklink.

Lees meer

Eigen vermogen en eigen bijdrage in 2019

18-01-2019

Per 1 januari 2019 telt het eigen vermogen minder zwaar mee voor de eigen bijdrage in de Wlz. Het tarief is verlaagd naar 4%. Voorheen was dit 8%. Het kabinet heeft deze maatregel genomen zodat mensen minder interen op hun vermogen als zij in een verpleeghuis wonen.

Lees meer

Beleidsregels subsidieregelingen 2019

11-12-2018

De beleidsregels indicatiestelling voor de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2019 en ADL-assistentie 2019 zijn nu ook bekend.

Lees meer

Beleidsregels 2019 bekend

06-12-2018

Het CIZ stelt jaarlijks beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg, de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en de Subsidieregeling ADL-assistentie.

Lees meer