Heeft u of uw familie langdurige zorg nodig? Dan kunt u een aanvraag voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen bij het CIZ. Ook kunnen wij u verder helpen bij een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf voor uw familielid. Deze informatie kunt u terugvinden onder het menu Onvrijwillige opname en verblijf. Verder vindt u op dit deel van de website informatie over onder andere de ggz in de Wlz, de eigen bijdrage en dubbele kinderbijslag. Bent u het niet eens met het besluit? Dan leest u op onze website hoe u een klacht of bezwaar indient.

Komt u in aanmerking?

Doe de Wlz-check.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen