Heeft u of uw familie langdurige zorg nodig? Dan kunt u een aanvraag voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen bij het CIZ. Ook kunnen wij u verder helpen bij een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf voor uw familielid. Deze informatie kunt u terugvinden onder het menu Onvrijwillige opname en verblijf. Verder vindt u op dit deel van de website informatie over onder andere de ggz in de Wlz, de eigen bijdrage en dubbele kinderbijslag. Bent u het niet eens met het besluit? Dan leest u op onze website hoe u een klacht of bezwaar indient.

Komt u in aanmerking?

Doe de Wlz-check.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen