Hieronder leest u in welke situaties u een aanvraag kunt doen bij het CIZ.

Heeft u of uw familielid blijvend langdurige zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen. U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz):

  • Als u een aandoening, stoornis of handicap heeft;
  • En als u 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets ernstig misgaan;
  • En u deze zorg blijvend nodig heeft (levenslang).

Ook kunnen wij u helpen bij een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf voor uw familielid.

Verder vindt u op dit deel van de website informatie over onder andere de ggz in de Wlz, de eigen bijdrage en dubbele kinderbijslag.

Komt u in aanmerking?

Doe de Wlz-check.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website