Hieronder leest u in welke situaties u een aanvraag kunt doen bij het CIZ.

Heeft u of uw familielid blijvend langdurige zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen. U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz):

  • Als u een aandoening, stoornis of handicap heeft;
  • En als u 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets ernstig misgaan;
  • En u deze zorg blijvend nodig heeft (levenslang).

Ook kunnen wij u helpen bij een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf voor uw familielid.

Verder vindt u op dit deel van de website informatie over onder andere de ggz in de Wlz, de eigen bijdrage en dubbele kinderbijslag.

Komt u in aanmerking?

Doe de Wlz-check.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen