Heeft u of uw familie langdurige zorg nodig? Dan kunt u een aanvraag voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen bij het CIZ. Ook kunnen wij u verder helpen bij een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf voor uw familielid. Deze informatie kunt u terugvinden onder het menu Onvrijwillige opname en verblijf. Verder vindt u op dit deel van de website informatie over onder andere de ggz in de Wlz, de eigen bijdrage en dubbele kinderbijslag. Bent u het niet eens met het besluit? Dan leest u op onze website hoe u een klacht of bezwaar indient.

Komt u in aanmerking?

Doe de Wlz-check.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen