Krijgt u te maken met de Wet langdurige zorg en het CIZ? Of een naaste of familielid van u? Op deze pagina helpen we u graag verder.

Lees hier op welke manieren u een aanvraag kunt doen.

Voor zorg uit de Wlz betaalt u meestal een eigen bijdrage. Die betaalt u aan het CAK. Het CAK berekent ook de hoogte van het bedrag.

Wilt u hulp of advies bij het aanvragen of organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk.

U heeft zorg aangevraagd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ heeft vastgesteld hoeveel en welke zorg u nodig heeft. In het indicatiebesluit dat u van het CIZ ontvangt, staat op welke zorg u recht heeft. Wat nu?

U kunt zorg en ondersteuning aanvragen bij uw zorgverzekeraar of uw gemeente. Een cliëntondersteuner of een casemanager kan u hierbij helpen.

Hoe gaat het als iemand met dementie of een verstandelijke beperking niet meer thuis kan wonen, maar ook niet zelf kan beslissen over een opname in een zorginstelling?

Heeft uw thuiswonende kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u dubbele kinderbijslag aanvragen. Dit doet u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Bent u het niet eens met de inhoud van een besluit van het CIZ? We leggen uit hoe u een klacht of een bezwaar indient.

Lees meer...

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Bekijk hier ons overzicht van veelgestelde vragen.

Lees meer...

Bekijk de veelgestelde vragen over de Wet langdurige zorg.

Lees meer...

Bekijk de veelgestelde vragen over het doen van een aanvraag en het krijgen van een besluit van het CIZ.

Lees meer...

Bekijk de veelgestelde vragen over het Wlz-overgangsrecht.

Lees meer...

Bekijk de veelgestelde vragen hoe u bezwaar kunt maken.

Lees meer...

Bekijk de veelgestelde vragen over de financiële consequenties van een indicatie.

Lees meer...

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen