Wilt u vanuit het buitenland (terug)verhuizen naar Nederland en heeft u langdurige zorg nodig? U kunt zorg vanuit de Wlz al aanvragen voordat u naar Nederland verhuist.

Het aanvragen van de zorg kan vanuit het buitenland of tijdens een (tijdelijk) verblijf in Nederland. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

Aanvraagformulier

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen met het formulier Aanvraag langdurige zorg. Uw zorgaanbieder of arts kan de zorg ook voor u aanvragen. Stuur in dat geval een ondertekend machtigingsformulier mee.

Medische informatie

Het CIZ heeft actuele informatie nodig over uw medische situatie. Hiervoor hebben wij een overzicht opgesteld. Doet uw zorgaanbieder namens u de aanvraag? Dan kan hij in het overzicht Benodigde informatie bij een aanvraag vinden welke informatie nodig is bij de aanvraag.

Stuur informatie in het Nederlands

Het CIZ kan alleen informatie beoordelen die in het Nederlands geschreven is. Als de informatie in een andere taal is opgesteld, stuur dan een Nederlandse vertaling én de originele verklaring in de andere taal mee met uw aanvraag. De Nederlandse vertaling hoeft geen officiële vertaling te zijn.

Adres Team indicatiestelling buitenland

U stuurt uw aanvraag naar het Team indicatiestelling buitenland. Ook als u de aanvraag vanuit Nederland verstuurt, maar hier nog niet officieel woont. Het adres is:

CIZ
Team indicatiestelling buitenland
Postbus 2690
3500 GR Utrecht
E-mail: indicatiestelling.buitenland@ciz.nl
Let op: stuur gevoelige medische informatie niet per mail, maar via de post.

Verzekeringsrecht

Om zorgkosten vergoed te krijgen, is meer nodig dan het indicatiebesluit. De Groep Buitenlands Recht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea beoordeelt of u verzekeringsrecht heeft. Zij zullen u vragen naar een geldig internationaal verzekeringsbewijs.

Eerst een tijdelijke indicatie

Als u toegang krijgt tot de Wlz dan is de indicatie maximaal zes maanden geldig, zolang u in het buitenland woont. Deze indicatie mag één keer verlengd worden met zes maanden. Is er tijdens deze tweede termijn nog geen plek bij de zorgaanbieder van uw voorkeur? Dan moet u eerst naar Nederland verhuizen voordat u opnieuw een aanvraag kunt doen. Zo gauw u zich in Nederland inschrijft en verzekerd bent, dient u een (vervolg)aanvraag in voor langdurige zorg. Deze is dan voor onbepaalde tijd.

Meer informatie

Meer informatie over zorg vanuit de Wlz, verzekeringen en internationale verdragen vindt u op de website van het CAK.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen