Wilt u vanuit het buitenland (terug)verhuizen naar Nederland en heeft u langdurige zorg nodig? U kunt zorg vanuit de Wlz al aanvragen voordat u naar Nederland verhuist.

Het aanvragen van de zorg kan vanuit het buitenland of tijdens een (tijdelijk) verblijf in Nederland. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Lees voordat u een aanvraag doet de pagina Wat is de Wet langdurige zorg. Of vul de Wlz-check in.

Aanvraagformulier

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen met het formulier Aanvraag langdurige zorg. Uw zorgaanbieder of arts kan de zorg ook voor u aanvragen. Stuur in dat geval een ondertekend machtigingsformulier mee.

Medische informatie

Het CIZ heeft actuele informatie nodig over uw medische situatie. Hiervoor hebben wij een overzicht opgesteld. Doet uw zorgaanbieder namens u de aanvraag? Dan kan hij in het overzicht Benodigde informatie bij een aanvraag vinden welke informatie nodig is bij de aanvraag.

Stuur informatie in het Nederlands

Het CIZ kan alleen informatie beoordelen die in het Nederlands geschreven is. Als de informatie in een andere taal is opgesteld, stuur dan een Nederlandse vertaling én de originele verklaring in de andere taal mee met uw aanvraag. De Nederlandse vertaling hoeft geen officiële vertaling te zijn.

Adres Team indicatiestelling buitenland

U stuurt uw aanvraag naar het Team indicatiestelling buitenland. Ook als u de aanvraag vanuit Nederland verstuurt, maar hier nog niet officieel woont. Het adres is:

CIZ
Team indicatiestelling buitenland
Postbus 2690
3500 GR Utrecht
E-mail: indicatiestelling.buitenland@ciz.nl

Let op: stuur gevoelige medische informatie niet per mail, maar via de post. Als u de medische informatie liever mailt, vraag dan eerst een beveiligde upload-link aan. Hoe dat gaat, leest u op onze Contactpagina onder ‘Ik wil iets opsturen’.

Eerst een tijdelijke indicatie

Als u toegang krijgt tot de Wlz dan is de indicatie maximaal 6 maanden geldig, zolang u in het buitenland woont. De tijdelijke indicatie kunnen wij niet (digitaal) naar een zorgaanbieder of zorgkantoor in uw regio sturen vanwege uw buitenlandse adres. Dit betekent dat u zelf contact op moet nemen met een zorgaanbieder in Nederland om zorg te kunnen krijgen. Hiervoor kunt u de besluitbrief van het CIZ gebruiken die u van ons ontvangt. Wij sturen uw indicatie wel door naar Groep Buitenlands Recht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea.

Verlenging van uw tijdelijke indicatie

Uw tijdelijke indicatie mag 1 keer verlengd worden met 6 maanden. U vult hiervoor een nieuw aanvraagformulier in. Is er tijdens deze verlenging nog geen plek bij de zorgaanbieder van uw voorkeur? Dan moet u eerst naar Nederland verhuizen voordat u opnieuw een aanvraag kunt doen.

Verhuizen naar Nederland

Gaat u in Nederland wonen? Doe dan zo gauw u in Nederland ingeschreven en verzekerd bent, een nieuwe aanvraag voor zorg uit de Wlz. Ook als uw tijdelijke indicatie nog niet verlopen is. Wij doen dan nogmaals onderzoek naar uw situatie. Als u dan een Wlz-indicatie krijgt, is dit voor onbepaalde tijd.

Verzekeringsrecht

Om zorgkosten vergoed te krijgen, is meer nodig dan het indicatiebesluit van het CIZ. De Groep Buitenlands Recht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea beoordeelt of u verzekeringsrecht heeft. Zij zullen u vragen naar een geldig internationaal verzekeringsbewijs.

Meer informatie

Meer informatie over zorg vanuit de Wlz, verzekeringen en internationale verdragen vindt u op de website van het CAK of het Zorginstituut Nederland.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen