Heeft u geen indicatie voor de Wlz, dan kunt u wijkverpleging aanvragen via uw zorgverzekeraar. De meeste verzekeraars hebben een aanvraagformulier voor een pgb op hun website staan. U kunt het formulier ook telefonisch bij hen opvragen.

U legt daarin uit waarom u een pgb wilt en welke zorg u nodig heeft. Een wijkverpleegkundige moet het formulier ondertekenen. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen welke wijkverpleegkundige u hiervoor kunt benaderen.

Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u in aanmerking komt voor een pgb.  

Kunt u hulp krijgen bij uw aanvraag van een pgb?

De meeste verzekeraars hebben op hun website een stappenplan met daarin alle informatie rond het invullen van het aanvraagformulier. U kunt ook telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

U kunt ook hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw zorgverzekeraar bepaalt of u in aanmerking komt voor een pgb om wijkverpleging in te kopen. Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een pgb? Maar heeft de wijkverpleegkundige vastgesteld dat u wijkverpleging nodig heeft? Dan is uw verzekeraar verplicht de zorg in natura aan u aan te bieden.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen