Heeft u geen indicatie voor de Wlz, dan kunt u wijkverpleging aanvragen via uw zorgverzekeraar. De meeste verzekeraars hebben een aanvraagformulier voor een pgb op hun website staan. U kunt het formulier ook telefonisch bij hen opvragen.

U legt daarin uit waarom u een pgb wilt en welke zorg u nodig heeft. Een wijkverpleegkundige moet het formulier ondertekenen. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen welke wijkverpleegkundige u hiervoor kunt benaderen.

Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u in aanmerking komt voor een pgb.  

Kunt u hulp krijgen bij uw aanvraag van een pgb?

De meeste verzekeraars hebben op hun website een stappenplan met daarin alle informatie rond het invullen van het aanvraagformulier. U kunt ook telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

U kunt ook hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw zorgverzekeraar bepaalt of u in aanmerking komt voor een pgb om wijkverpleging in te kopen. Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een pgb? Maar heeft de wijkverpleegkundige vastgesteld dat u wijkverpleging nodig heeft? Dan is uw verzekeraar verplicht de zorg in natura aan u aan te bieden.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website