U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz):

 • Als u een aandoening, stoornis of handicap heeft;
 • En als u 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets ernstig misgaan;
 • En u deze zorg blijvend nodig heeft (levenslang).

Als u een aanvraag doet voor zorg vanuit de Wlz, doorloopt uw aanvraag een aantal stappen voordat u een besluit ontvangt.

In onderstaand schema 'In vier stappen naar langdurige zorg' kunt u nalezen hoe u zorg vanuit de Wlz aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Schema in vier stappen naar langdurige zorg

Stap 1. De aanvraag

U heeft een blijvende zorgbehoefte. Dit betekent dat u de hele dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Hoe doe ik een Wlz-aanvraag?

Een Wlz-aanvraag doet u digitaal of per post. Voor een Wlz-aanvraag is onder andere nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • (Medische) gegevens over u/uw situatie, zoals een diagnose.
 • Uw zorgplan (indien aanwezig).

Een uitgebreider overzicht staat op de pagina Ik wil een aanvraag doen voor cliënten.

Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

Vult u het formulier voor iemand anders in?

Stuur dan een ondertekende machtiging mee. Kijk bij de veelgestelde vragen voor informatie over machtigingen, het zetten van een handtekening en wettelijke vertegenwoordiging.

Aanvraag verstuurd?

U ontvangt zo spoedig mogelijk de ontvangstbevestiging.

Stap 2. Contact met het CIZ

Is de aanvraag volledig?

U ontvangt (in principe) binnen zes weken een besluit.

Is extra informatie nodig?

Dan vragen wij dit telefonisch of schriftelijk op. Of u ontvangt een uitnodiging voor een gesprek bij u thuis of tijdens het spreekuur. Uw mantelzorger of iemand uit uw directe omgeving is welkom bij dit gesprek.

Stap 3. Het indicatiebesluit

 • Het besluit wordt mondeling aan u toegelicht.
 • U ontvangt (in principe) binnen zes weken het besluit, per brief. Daarin staat ook de naam van uw contactpersoon bij het CIZ.
 • Het zorgkantoor ontvangt bericht als u toegang heeft tot de Wlz.

Stap 4. Het zorgkantoor kan helpen

Vanaf nu regelt u de zorg met het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor kan u bijvoorbeeld helpen met de volgende vragen:

 • Hoe wilt u de zorg ontvangen? Bijvoorbeeld thuis (met een pgb of zorg in natura) of in een instelling.
 • Welke zorgaanbieders zijn er in de regio?

Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Ook wilt u mogelijke dubbele kosten voorkomen. Lees meer op de pagina Na de Wlz-indicatie.

Cliëntondersteuning

Iedere cliënt heeft recht op hulp van een cliëntondersteuner. Deze helpt u met informatie, advies en bemiddeling. Als u een indicatie aanvraagt voor zorg vanuit de Wlz, heeft u recht op cliëntondersteuning vanuit uw gemeente. Als u toegang heeft gekregen tot de Wlz, kunt u voor cliëntonderstuning terecht bij het zorgkantoor in uw regio.

Meer informatie?

Bekijk de folder Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze kunt u ook bestellen. Op de website van Zorginstituut Nederland vindt u meer informatie over zorg uit de Wlz.

Als u telefonisch contact opneemt met het CIZ, houdt u er dan rekening mee dat wij zorgvuldig omgaan met het verstrekken van persoonlijke gegevens en cliëntgebonden informatie. Lees hier meer over uw privacy en het opvragen van informatie over uw Wlz-aanvraag of indicatiebesluit.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website