Woont uw kind thuis en heeft uw kind veel extra zorg nodig? En is uw kind 3 jaar of ouder, maar nog geen 18? Dan kunt u dubbele kinderbijslag aanvragen. Dit doet u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voorwaarden dubbele kinderbijslag

Dubbele kinderbijslag is er voor ouders met kinderen die veel extra zorg nodig hebben. Er zijn een aantal voorwaarden om dubbele kinderbijslag te kunnen krijgen:

  • uw kind is 3 jaar of ouder, maar nog geen 18
  • uw kind woont minimaal 4 nachten per week thuis
  • uw kind heeft een ziekte of aandoening. Een arts, specialist of behandelaar heeft dit beschreven.
  • uw kind heeft door die ziekte of aandoening heel veel extra zorg nodig. Wij noemen dit intensieve zorg.

Wilt u weten of het voor u zin heeft om een aanvraag te doen? Ga naar de website van de SVB over dubbele kinderbijslag en beantwoord de vragen onderaan die pagina.

 Dubbele Kinderbijslag

Door een vertraging bij het CIZ duurt het helaas langer dan 8 weken voordat u een besluit krijgt. Over dit uitstel krijgt u na 8 weken een brief van de SVB. In deze brief staat wanneer u uiterlijk een besluit krijgt.

Welke informatie hebben wij nodig?

Krijgt uw kind al zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Dan hebben wij de situatie van uw kind al eens onderzocht. Met die informatie geven we meteen een positief advies aan de SVB. Daarvoor is wel eerst uw toestemming nodig. Vul op de aanvraag van de SVB in of u toestemming geeft om de informatie uit de Wlz-indicatie opnieuw te gebruiken. Als u geen toestemming geeft, dan onderzoeken we de situatie van uw kind eerst en vragen we informatie bij u op. Het duurt dan langer voordat u het advies krijgt.

Krijgt uw kind geen zorg vanuit de Wlz?

Dan vragen wij informatie bij u op. Wij sturen u per post een toegangscode om het vragenformulier en machtigingsformulier te downloaden. 
Tip: download het formulier op een laptop of pc, dit kan niet op de telefoon of iPad.

Vul de formulieren in, onderteken ze en stuur ze (digitaal) naar ons op. Ook vragen we of u een brief van een arts, specialist of behandelaar meestuurt. In die brief moet staan welke ziekte of aandoening uw kind heeft. Is er (nog) geen ziekte of aandoening vastgesteld? Kijk bij de veelgestelde vragen.

Het ingevulde vragenformulier gebruiken we om een goed beeld van uw kind te krijgen. Het machtigingsformulier gebruiken we om extra vragen te stellen aan de begeleider of behandelaar van uw kind. Dat doen we alleen als het nodig is en als u hiervoor toestemming geeft.

Daarna bellen we u op om samen uw aanvraag te bespreken. We vragen meestal of u extra informatie naar ons wilt sturen over de situatie van uw kind. Bijvoorbeeld een verslag van school of een zorgboerderij.

Heeft u vragen?

Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via 088-789 14 00. Dit nummer is speciaal voor vragen over de dubbele kinderbijslag en wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website