Wij beoordelen of u voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

 • Uw kind heeft een ziekte of aandoening. Een arts, specialist of behandelaar heeft dit vastgesteld. Er is dus een diagnose van. Of de arts, specialist of behandelaar heeft een sterk vermoeden dat uw kind een ziekte of aandoening heeft, en heeft dit beschreven.
 • Door deze ziekte of aandoening heeft uw kind heel veel extra zorg nodig. Uw taken in de verzorging en het ouderlijk toezicht (oppassing) zijn hierdoor veel zwaarder.

Verzorging en ouderlijk toezicht zijn onderverdeeld in 5 ‘functies’.

Verzorging

 1. lichaamshygiëne
 2. zindelijkheid
 3. eten en drinken
 4. mobiliteit
 5. medische verzorging

Ouderlijk toezicht (oppassing)

 1. gedrag
 2. communicatie
 3. alleen thuis zijn
 4. begeleiding buitenshuis
 5. bezig houden

We bekijken bij elk van deze 10 functies hoeveel zorg uw kind nodig heeft. Dat doen we door voor iedere functie een score op te geven. Hiervoor gebruiken we uw antwoorden op het vragenformulier, de diagnose(n), verslagen en andere informatie die u ons gestuurd heeft. Voor een positief advies aan de SVB is een score op meerdere functies nodig. Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind:

 • bij kinderen van 3 t/m 5 jaar: een score op minimaal 5 functies
 • bij kinderen van 6 t/m 9 jaar: een score op 4 functies
 • bij kinderen van 10 t/m 17 jaar: een score op 3 functies

U kunt hier het beoordelingskader bekijken dat wij gebruiken.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen