Wij beoordelen of u voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

 • Uw kind heeft een ziekte of aandoening. Een arts, specialist of behandelaar heeft dit vastgesteld. Bij zeer jonge kinderen is het ook voldoende dat er een sterk vermoeden is van een ziekte of aandoening.
 • Door deze ziekte of aandoening heeft uw kind heel veel extra zorg nodig. Uw taken in de verzorging en het ouderlijk toezicht (oppassing) zijn hierdoor veel zwaarder. Dit noemen we intensieve zorg.

Verzorging en ouderlijk toezicht zijn onderverdeeld in 5 ‘functies’.

Verzorging

 1. lichaamshygiëne
 2. zindelijkheid
 3. eten en drinken
 4. mobiliteit
 5. medische verzorging

Ouderlijk toezicht (oppassing)

 1. gedrag
 2. communicatie
 3. alleen thuis zijn
 4. begeleiding buitenshuis
 5. bezig houden, handreikingen

We bekijken bij elk van deze 10 functies of uw kind intensieve zorg nodig heeft.  Als dit zo is, wordt op deze functie een score  gegeven. Hiervoor gebruiken we uw antwoorden op het vragenformulier, informatie over van uw kind, en de andere informatie die u ons gestuurd heeft.

Voor een positief advies aan de SVB is een score op meerdere functies nodig. Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind:

 • bij kinderen van 3 t/m 5 jaar: een score op minimaal 5 functies
 • bij kinderen van 6 t/m 9 jaar: een score op 4 functies
 • bij kinderen van 10 t/m 17 jaar: een score op 3 functies

U kunt hier het beoordelingskader bekijken dat wij gebruiken.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen