Als u een psychische stoornis heeft, kunt u vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg als u blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. In 2020 beoordeelt het CIZ aanvragen van cliënten die nu zorg krijgen vanuit de Wmo, Zvw, Forensische zorg en cliënten met een GGZ-B zorgprofiel.

Aanvraag doen

U kunt in 2020 zelf een aanvraag voor een Wlz-indicatie doen bij het CIZ. Uw zorgaanbieder kan ook deze aanvraag voor u doen. U zet altijd zelf uw handtekening onder de aanvraag. Het CIZ beoordeelt de aanvragen op basis van de ingevulde formulieren. Als het CIZ meer informatie nodig heeft, maken wij een afspraak met u, uw familie of de zorgaanbieder. Mogelijk wordt een huisbezoek gepland. Het is belangrijk dat hierbij iemand uit uw omgeving aanwezig is, zoals een familielid of een cliëntondersteuner. 

Let op: door grote drukte loopt uw aanvraag vertraging op. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Besluit

Het CIZ beoordeelt of u een indicatie krijgt. Wij hebben als doel om binnen 6 weken een besluit te nemen. Het is mogelijk dat we niet alle ggz-aanvragen binnen deze 6 weken kunnen behandelen. Dit komt omdat we aan het begin van dit jaar minder aanvragen ontvingen dan verwacht. De tweede helft van 2020 is er daarom een toename van aanvragen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het algemene nummer van het CIZ (088 – 789 1000).

Als de indicatie wordt gegeven, gaat deze op 1 januari 2021 in. Vanaf dat moment krijgt u zorg vanuit de Wlz. Tot die tijd bent u nog aangewezen op de bestaande zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Meer informatie

Wilt u informatie, advies of hulp bij het aanvragen of organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk.

Meer informatie over de Wlz voor mensen met een psychische stoornis vindt u op https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/clienten-en-naasten

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen