Voor wie?

U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz):

 • Als u een aandoening, stoornis of handicap heeft;
 • En als u 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets ernstig misgaan;
 • En u deze zorg blijvend nodig heeft (levenslang).

Doe ook de Wlz-check.

In dit overzicht ziet u welke stappen er zijn als u een aanvraag doet voor zorg uit de Wlz. Bekijk ook de folder 'Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz)'.

Online aanvraag doen

U kunt uw aanvraag online doen via Mijn Wlz-aanvraag. Zorg dat u alle informatie bij de hand heeft. U kunt uw aanvraag tussendoor namelijk niet opslaan. Dit werkt goed op een computer of laptop. Gebruik van een tablet of mobiele telefoon raden we niet aan. Gebruik hierbij één van deze internet browsers: Edge vanaf versie 85, Firefox vanaf versie 78, Chrome vanaf versie 85, Safari vanaf versie 13.

Hieronder leest u welke informatie het CIZ nodig heeft.

Aanvraag per post

U kunt ook een aanvraagformulier op papier invullen en naar het CIZ opsturen. Het adres vindt u onder contactgegevens.

Wat stuur ik mee met de aanvraag?

Het CIZ heeft informatie nodig om uw aanvraag zorgvuldig te kunnen onderzoeken. Zorg dat u onderstaande documenten meestuurt met uw aanvraag. Dan kunnen wij uw aanvraag sneller afhandelen. 

 • De machtiging (verplicht als u iemand machtigt om deze aanvraag te ondertekenen);
 • Een bewijs dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent (verplicht indien van toepassing);
 • Kopieën van medische gegevens die belangrijk zijn voor uw aanvraag:
  • (Verplicht) Documenten van een arts of behandelaar waarin staat wat de diagnose is en op welke datum deze is gesteld. Het CIZ moet er zeker van zijn waar de documenten vandaan komen. Zorg daarom dat bijvoorbeeld de handtekening van de arts of behandelaar erop staat, of een logo of stempel van de organisatie waar u de behandeling krijgt;
  • (Verplicht) Een document van een arts/behandelaar over de behandeling(en) die u volgt, het effect van de behandeling, en hoe uw aandoening zich waarschijnlijk ontwikkelt;
  • Een beschrijving hoe het lichamelijk en geestelijk met u gaat en welke zorg u nodig heeft, nu en in de toekomst;
  • Uw zorgplan en/of behandelplan, als u dit heeft.

Nadat wij uw complete en ondertekende aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u (in principe) binnen 6 weken een besluit.

Lees hoe u de informatie naar ons kunt sturen.

Aanvraag voor een kind

Doet u een Wlz-aanvraag voor uw kind? Dan stuurt u de informatie mee die hierboven staat. Om een goed beeld te krijgen van de situatie van uw kind, is het handig als u ook het volgende meestuurt:

 • Bij een verstandelijke beperking: informatie van een gz-psycholoog. Bijvoorbeeld een IQ-test, als die er is.
 • Als uw kind naar een gespecialiseerde school, dagopvang of kinderdagverblijf gaat: een verslag over hoe het daar gaat met uw kind.
 • Heeft uw kind andere behandelaars, zoals een logopedist of fysiotherapeut? Stuur hiervan ook een verslag mee.

Kan iemand anders de aanvraag voor mij doen?

Ja, dat kan. Het CIZ heeft een ingevuld machtigingsformulier nodig, dit stuurt u met de aanvraag mee. U ondertekent het machtigingsformulier altijd zelf, anders is het niet geldig.

Doet uw wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag voor u? Dan kan hij/zij het aanvraagformulier ondertekenen zonder machtiging.

Bij de veelgestelde vragen vindt u meer informatie over de handtekening en machtiging.

Ik woon in het buitenland of verblijf tijdelijk in Nederland.

Lees hoe u een aanvraag vanuit het buitenland doet.

Kan ik de status van mijn aanvraag bekijken?

U volgt uw aanvraag op MijnOverheid.nl. U logt hier in met uw DigiD. Bij de service ‘lopende zaken’ bekijkt u de status van uw aanvraag. U ziet de status pas wanneer het CIZ de aanvraag ontvangen en verwerkt heeft. Dit kan een aantal dagen duren. Ook kunt u via MijnOverheid de brieven van het CIZ digitaal ontvangen.

Mijn situatie is veranderd. Wat kan ik nu doen?

Het kan natuurlijk zo zijn dat u al zorg vanuit de Wlz krijgt en dat uw situatie verandert. In dat geval kunt u bij ons een ‘herindicatie’ aanvragen. U doet dan een nieuwe aanvraag.

Eigen bijdrage

Voor zorg uit de Wlz betaalt u vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. Deze betaalt u aan het CAK. Het CAK berekent ook de hoogte van het bedrag.

Zodra u zorg vanuit de Wlz ontvangt, stuurt uw zorginstelling of het zorgkantoor uw gegevens naar het CAK. Vanaf dit moment moet u een eigen bijdrage betalen aan het CAK. U ontvangt automatisch een factuur.

Berekenen en betalen

Voor zorg uit de Wlz betaalt u vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. Deze betaalt u aan het CAK. Het CAK berekent ook de hoogte van het bedrag. Het CAK berekent uw eigen bijdrage onder andere op basis van uw inkomen en/of vermogen. Op www.hetcak.nl/wlz leest u hier meer over. Wilt u van tevoren een idee hebben van de hoogte van uw eigen bijdrage? Op de website van het CAK staat een handige rekenhulp.

Meer informatie? 

Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact op met het CIZ.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website