Heeft u een familielid met een verstandelijke beperking of dementie? Soms lukt het thuis dan niet meer. Een opname in een zorginstelling is dan soms nodig. Als uw familielid deze keuze niet zelf meer kan maken en opname nodig is, valt deze opname onder de Wet zorg en dwang (Wzd).

Aanvraag doen

U kunt een aanvraag doen voor een besluit tot opname en verblijf bij het CIZ. Dit doet u door het aanvraagformulier op onze website in te vullen en op te sturen.

Wat stuur ik mee met de aanvraag?

Het is belangrijk dat de aanvraag compleet is. Daarom we vragen we u het volgende mee te sturen:

  • Medische informatie (zoals de gestelde diagnose). Dit kunt u opvragen bij de arts. De documenten moeten voorzien zijn van een datum en een handtekening of stempel van de arts of instantie.
  • Het zorgplan (als dat er is).
  • Aanvullende informatie over het ziektebeloop en eventuele gevolgde behandelingen.
  • Als u wettelijk vertegenwoordig bent: een bewijs dat u dit bent.
  • Eventueel een machtigingsformulier als u gemachtigd wordt om de aanvraag te doen.

Daarnaast vragen we u: 

  • Het formulier volledig in te vullen.
  • Het formulier te ondertekenen.

Wie kan de aanvraag doen?

U kunt voor uw familielid van 12 jaar of ouder een aanvraag doen voor een ‘besluit tot opname en verblijf’. Een cliëntondersteuner of de zorgaanbieder kan u helpen bij het doen van de aanvraag. Uw familielid kan zelf geen aanvraag doen. Als uw familielid al opgenomen is, kan de zorginstelling de aanvraag doen. In deze tabel ziet u wie een aanvraag mag doen. Wilt u een aanvraag doen, maar bent u niet bevoegd om dit te doen? Dan moet u eerst gemachtigd worden. Dit kan door een machtigingsformulier in te vullen.

Combinatie aanvraag

Soms is het nodig om naast een besluit tot opname en verblijf ook langdurige zorg (Wlz) aan te vragen. U kunt dan eerst het formulier aanvraag langdurige zorg invullen. Wilt u deze aanvraag doen, maar bent u niet bevoegd om dit te doen? Dan moet u eerst gemachtigd worden. Dit kan door het combinatie machtigingsformulier in te vullen.

Vragen

Heeft u vragen over een aanvraag doen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt uw vraag stellen op de website of ons bellen op het telefoonnummer 088 789 1000.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website