Het kan zijn dat uw familielid duidelijk geen opname wil. Er is dan sprake van verzet. Als uw familielid alsnog in een veilige omgeving beter op zijn plaats is, kunt u een verzoek hiervoor indienen bij de rechter. Dit heet een rechterlijke machtiging.

Aanvraag doen

U kunt als familielid een aanvraag doen voor een rechterlijke machtiging bij het CIZ. Dit doet u door het aanvraagformulier op onze website in te vullen en op te sturen.

Wat stuur ik mee met de aanvraag?

Het is belangrijk dat de aanvraag compleet is. Daarom we vragen we u het volgende mee te sturen:

  • Een medische verklaring van een onafhankelijke ter zake kundige arts.
  • Het zorgplan (als dat er is).
  • Als de cliënt minderjarig is: een uittreksel uit het gezagsregister of een verklaring van de griffier van de rechtbank.
  • Als u wettelijk vertegenwoordiger bent: een bewijs dat u dit bent.
  • Eventueel een machtigingsformulier als u gemachtigd wordt om de aanvraag te doen.
  • Overige medische informatie die belangrijk is voor de aanvraag.

Daarnaast vragen we u: 

  • Het formulier volledig in te vullen.
  • Het formulier te ondertekenen.

Wie kan de aanvraag doen?

U kunt voor uw familielid een aanvraag doen. Uw familielid kan zelf geen aanvraag doen. In deze tabel ziet u wie een aanvraag mag doen. Wilt u een aanvraag doen, maar bent u niet bevoegd om dit te doen? Dan moet u eerst gemachtigd worden. Dit kan door een machtigingsformulier in te vullen.

Combinatie aanvraag

Soms is het nodig om naast een rechterlijke machtiging ook langdurige zorg (Wlz) aan te vragen. U kunt dan eerst het formulier aanvraag langdurige zorg invullen. Wilt u deze aanvraag doen, maar bent u niet bevoegd om dit te doen? Dan moet u eerst gemachtigd worden. Dit kan door het combinatie machtigingsformulier in te vullen. Dit formulier is bedoeld voor een Machtiging aanvraag combinatie Wlz en besluit tot opname en kunt u ook gebruiken voor een rechterlijke machtiging.

Vragen

Heeft u vragen over een aanvraag doen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt uw vraag stellen op de website of ons bellen op het telefoonnummer 088 789 3000.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website