Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Bent u het niet eens met de inhoud van een besluit van het CIZ? We leggen uit hoe u een klacht of een bezwaar indient.

Bent u het niet eens met de inhoud van een besluit van het CIZ? U kunt dan een bezwaar indienen.

We willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. We leggen uit wat u dan kunt doen.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen