De afgelopen maanden is hard gewerkt om met onze dienstverlening weer op orde te komen. Op dit moment betekent dit concreet dat wij de reguliere aanvragen weer -volgens de afgesproken norm van 95 procent- binnen de wettelijke termijnen afhandelen.

De achterstand op de aanvragen van de ggz hebben we bijna volledig kunnen inlopen. We verwachten in januari ook deze aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen. In het eerste kwartaal gaat onze aandacht uit naar het werken volgens de CIZ Versnelt afspraken.

We zijn blij dat we onze cliënten weer op tijd van een indicatie kunnen voorzien. Onze medewerkers hebben er -ondanks de impact van corona- alles aan gedaan om de impact zo klein mogelijk te houden, oog te houden voor schrijnende gevallen en zo snel mogelijk weer op orde te komen. Wij danken onze samenwerkingspartners voor de constructieve samenwerking.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website