We zijn blij om bekend te kunnen maken dat met ingang van 1 juli Christa Klijn door de minister van VWS benoemd wordt tot lid Raad van Bestuur van het CIZ. Zij neemt daarmee plaats naast de voorzitter van de Raad van Bestuur, Hans Ouwehand. Christa Klijn is sinds januari 2017 werkzaam bij het CIZ als Chief Operating Officer (COO).

Het CIZ staat voor een omvangrijke opdracht de aankomende jaren. De organisatie is gestart met de voorbereidingen op de uitvoering van de Wet zorg en dwang met ingang van 2020 en de overheveling van een GGZ-doelgroep naar de Wet langdurige zorg. Daarnaast wordt een versnelling in de werkwijze van afhandeling van aanvragen voorbereid, met een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd als resultaat. 

Het CIZ handelt vanuit de overtuiging dat de governance een mate van flexibiliteit in zich moet hebben opdat deze afgestemd kan worden op de aard en omvang van de opdracht waar de organisatie voor staat. Gezien de huidige dynamiek is op veel fronten bestuurlijke aandacht essentieel. Om die reden hebben we het initiatief genomen om een tweede bestuurder aan te stellen hetgeen ook is besproken en afgestemd met de secretaris generaal van het ministerie van VWS en de Raad van Advies en ondernemingsraad van het CIZ.

 

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen