Vanmorgen heeft Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de feestelijke opening verricht van het Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek Venlo. Dit informatiepunt is een initiatief van de Manifestgroep, waarin publieke dienstverleners, waaronder het CIZ, zijn verenigd.    

Bibliotheken en publieke dienstverleners hebben de handen ineen geslagen om mensen dicht bij huis te ondersteunen bij digitaal contact met de overheid. Het Informatiepunt is er om mensen op weg te helpen met vragen over zorg, huurtoeslag, uitkeringen, betalen van verkeersboetes en nog veel meer.

Vijftien bibliotheken verspreid over het land starten vandaag met een Informatiepunt Digitale Overheid. Binnen twee jaar is er een landelijk dekkend netwerk van Informatiepunten. Naast het CIZ zijn onder andere de Belastingdienst, CAK, CBR en UWV vertegenwoordigd in de Manifestgroep. De groep trekt hierin op met de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Iedereen moet mee kunnen doen

De digitalisering van de maatschappij én de overheid vraagt om digitale vaardigheden. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Zo’n vier miljoen mensen ondervinden problemen bij digitaal contact met de overheid. In december stuurde staatssecretaris Knops de aanpak digitale inclusie naar de Tweede Kamer.

‘Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben. Met de start van deze Informatiepunten Digitale Overheid kunnen we mensen praktische hulp bieden bij digitaal contact met de overheid én hen stimuleren in het leren van digitale vaardigheden. Ik ben blij dat wij vanuit Binnenlandse Zaken dit initiatief samen met de KB en manifestgroep-partijen financieel mogelijk kunnen maken’, aldus Staatssecretaris Knops.  

Informatiepunten

Mensen kunnen terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid met vragen over de dienstverlening van alle organisaties die meedoen. Bibliotheekmedewerkers helpen hen met het vinden van informatie op websites en verwijzen voor persoonlijke informatie zo nodig door naar lokale partners. Dit zijn organisaties waarmee de Bibliotheek samenwerkt, zoals welzijnsinstellingen, ouderenbonden, gemeente en zorgkantoren.

Computercursussen

Onderdeel van deze krachtenbundeling is dat mensen computercursussen kunnen volgen bij een Bibliotheek in de buurt. Deze cursussen (Klik & Tik en Digisterker) maken hen digitaal vaardiger. Nu al volgen jaarlijks meer dan 40.000 mensen deze cursussen van de bibliotheken.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen