Lees meer over de getroffen maatregelen rondom de coronacrisis en de werkwijze van het CIZ. Deze tekst is geüpdatet op 30 mei 2020.

De Wlz-registratie V&V stopt per 1 juni.

Begin april startte het CIZ met een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz), ten gevolge van COVID 19. Nu de gewone zorg weer wordt hervat en er (onder voorwaarden) weer huisbezoeken worden afgelegd (zie verderop), is er geen noodzaak meer om deze regeling te verlengen.

Het CIZ gaf met deze tijdelijke regeling gehoor aan een verzoek van VWS en Actiz. Dankzij deze regeling was het mogelijk om ouderen snel op te nemen, zonder nader onderzoek door het CIZ. De indicaties die via deze weg zijn afgegeven, hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Volgend jaar volgt alsnog onderzoek van het CIZ, waarbij het recht op Wlz voor de cliënt behouden blijft, maar er wel een aanpassing in het zorgprofiel kan volgen.

De Wlz-registratie was bedoeld voor reguliere VV (her)indicaties. Het betrof een (verzwaring van de) zorgvraag bij een cliënt die in principe niet samenhing met de uitbraak van het coronavirus.

De afgelopen 2 maanden is er 540 keer gebruikt gemaakt van deze regeling door 145 zorgaanbieders.

 

Regeling Nza voor zorgaanbieders in geval van corona

Zorgaanbieders die extra zorg moeten leveren of cliënten moeten isoleren vanwege corona, moeten daardoor soms extra kosten maken. Deze zorgaanbieders kunnen aanspraak maken op een speciale regeling van de Nza.

Deze regeling geldt voor:

  • zorg aan cliënten die zelf het coronavirus hebben opgelopen;
  • zorg voor cliënten zonder het coronavirus waarbij extra kosten gemaakt moeten worden om de noodzakelijke zorg veilig te kunnen leveren.

Er hoeft bij bovenstaande situaties geen Wlz-registratie aangevraagd te worden bij het CIZ voor een (ophoging van) een zorgprofiel voor de cliënt.

 

Huisbezoeken onder bepaalde voorwaarden

Het CIZ legt vanaf maandag 18 mei alleen huisbezoeken af als de veiligheid voor de cliënt en medewerker van het CIZ gewaarborgd blijft. Dit kan in een afgesloten gespreksruimte, waarbij de medewerker alleen in een afgesloten ruimte zit en de cliënt zichtbaar is door een tussenschot. Voorbeelden hiervan zijn een babbel-, gespreks- of bezoekbox.

De versoepeling die door de Rijksoverheid op 6 mei is aangekondigd, heeft geen invloed op de digitale huisbezoeken. Medewerkers van het CIZ nemen contact op met de aanvragers om hen hierover te informeren. In overleg wordt bekeken of het mogelijk is om het huisbezoek te vervangen door een telefonische afspraak, een afspraak via Skype of via FaceTime. Het gaat om bezoeken in de thuissituatie en in instellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Deze maatregel komt voort uit het advies van het RIVM om geen kwetsbare ouderen te bezoeken. U kunt aanvragen blijven indienen. We vragen u om dit zoveel mogelijk digitaal te doen. Externe bijeenkomsten die het CIZ organiseert en andere face-to-face afspraken gaan eveneens niet door. 

Huisbezoeken Wet zorg en dwang

Ook bij aanvragen in het kader van de Wet zorg en dwang, artikel 21, worden vanaf 18 mei alleen huisbezoeken gedaan als de veiligheid van de cliënt en medewerker van het CIZ gewaarborgd blijft. Als dit niet kan, zoeken onze medewerkers maximaal naar mogelijkheden om alsnog de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Bijvoorbeeld via Skype of FaceTime. Als dat niet mogelijk blijkt en de cliënt toch in persoon gezien moet worden, wordt de aanvraag tijdelijk opgeschort. Dit betekent dat de aanvraag wordt uitgesteld. Zodra het weer mogelijk is huisbezoeken af te leggen, wordt de aanvraag alsnog afgehandeld.

We hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geïnformeerd over deze werkwijze. Eerder gold al een afspraak met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat in crisissituaties zorgaanbieders toch al iemand konden opnemen terwijl het CIZ de Wzd-status nog niet had vastgesteld. Het CIZ moest dan binnen twee weken alsnog deze status vaststellen, conform de termijn die geldt binnen de Wet Langdurige Zorg bij spoedsituaties. Uiteraard geldt bovenstaande werkwijze onder de voorwaarde dat, zodra het weer mogelijk is, wij alsnog de situatie van de betreffende cliënt in persoon beoordelen.

Andere vragen

Heeft u andere vragen? Lees ook verder in onze veelgestelde vragen. Of bel ons: 088 789 1000 of mailen via info@ciz.nl. Sommige vragen die gesteld worden, zoeken wij verder voor u uit. Op dit zijn er meerdere vragen waarnaar gekeken wordt. Houdt onze website in de gaten voor nieuwe berichtgeving.

Deze maatregelen gelden tot nader order. Meer informatie over (nieuwe) maatregelen kunt op de website van de Rijksoverheid lezen.

 

 

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen