Nu de coronabesmettingen weer toenemen en er nieuwe maatregelen zijn afgekondigd, heeft het CIZ het beleid rondom huisbezoeken aangepast. 

Wij volgen hierin het coronadashboard van de Rijksoverheid met de indeling van de veiligheidsregio’s. Per veiligheidsregio hanteert het CIZ een beleid, aangepast op het niveau van het coronadashboard. Er zijn in het dashboard vier niveaus te onderscheiden: 1 waakzaam, 2 zorgelijk, 3 ernstig en 4 zeer ernstig. Het CIZ sluit hierop aan met onderstaande maatregelen. Daar waar we spreken over huisbezoeken gaat het over bij de cliënt thuis, een behandel- of zorginstelling of over spreekuren. Indien mogelijk blijft voor alle niveaus een telefonisch of digitaal huisbezoek de voorkeur houden. We houden er rekening mee dat verpleeghuizen een bezoekstop afkondigen. We zullen een huisbezoek dan op een alternatieve manier proberen vorm te geven bijvoorbeeld door beeldbellen.

Onderstaande maatregelen gelden voor onze huisbezoeken, spreekuren en hoorzittingen.

Maatregelen per niveau

1. Waakzaam

Indien beeldbellen niet mogelijk is, kan een huisbezoek plaatsvinden als:

  • de zorg- of behandelinstelling coronavrij is of een gesloten corona-afdeling heeft
  • alle aanwezigen geen klachten hebben
  • er gedurende het hele bezoek 1,5 meter afstand gehouden kan worden of als er een gesloten gespreksruimte aanwezig is
  • er naast de cliënt maar 1 persoon bij het gesprek is. Andere familieleden of zorgverleners kunnen eventueel telefonisch deelnemen aan het gesprek

We bellen van tevoren om bovenstaande punten met u te controleren. Daarnaast beschikt de medewerker van het CIZ over desinfecterende handgel en een mondkapje. Het mondkapje is aanvullend op de 1,5 meter en kan naar eigen inzicht gebruikt worden. De beoordeling van de veiligheid bij een huisbezoek ligt uiteindelijk bij onze medewerker zelf. Mocht deze de situatie als onveilig beoordelen, dan kan het huisbezoek worden afgebroken met vermelding van reden.

2. Zorgelijk

Als het te bezoeken adres ligt in de veiligheidsregio met de code: 2 zorgelijk dan geldt aanvullend op de maatregelen bij niveau 1:

  • Het CIZ belt van tevoren naar het te bezoeken adres met de vraag naar mogelijke besmettingen binnen het huishouden/de instelling.
  • Onze medewerker draagt een mondmasker en kan overige aanwezigen vragen om ook een mondmasker op te zetten.
  • Wij proberen zorginstellingen in de regio met een zo beperkt mogelijk aantal indicatiestellers per instelling te bezoeken.

Geldt voor:

3. Ernstig

Na de persconferentie op 13 oktober is er extra niveau bijgekomen. Daarom zijn de maatregelen van niveau 2 zorgelijk en 3 ernstig gelijk aan elkaar. 

Als het te bezoeken adres ligt in de veiligheidsregio met de code: 3 ernstig dan geldt aanvullend op de maatregelen bij niveau 1:

  • Het CIZ belt van tevoren naar het te bezoeken adres met de vraag naar mogelijke besmettingen binnen het huishouden/de instelling.
  • Onze medewerker draagt een mondmasker en kan overige aanwezigen vragen om ook een mondmasker op te zetten.
  • Wij proberen zorginstellingen in de regio met een zo beperkt mogelijk aantal indicatiestellers per instelling te bezoeken.

Geldt voor:

4. Zeer ernstig

Dit niveau is na de persconferentie van 13 oktober toegevoegd.

Het CIZ legt geen fysieke huisbezoeken meer af. Ook niet in een instelling. We proberen altijd, indien mogelijk, het huisbezoek  telefonisch of via beeldbellen af te nemen. In het uiterste geval moet uw aanvraag worden opgeschort. Het kan zijn dat in uw gemeente veel besmettingen zijn, maar uw veiligheidsregio nog niet op niveau 4 staat. Het CIZ kan dan alsnog besluiten om geen fysieke huisbezoeken in deze gemeente af te leggen. U wordt hier van op de hoogte gesteld. Onze medewerkers doen al hun andere werkzaamheden nog vanuit huis.

Geldt voor:

Melden (vermoeden van) coronabesmetting

Laat het onze medewerker altijd van tevoren weten als er in de woonsituatie (thuis of behandel/zorginstelling) een (vermoeden van) een coronabesmetting is. En of dit op een afgesloten afdeling is. Onze medewerkers bezoeken meerdere zorginstellingen en mensen thuis, we willen de kans op eventuele verspreiding daarom zo veel mogelijk beperken.

Huisbezoek na coronabesmetting

Als een cliënt in een verpleeghuis of thuis corona heeft, gaat deze persoon in isolatie. Het CIZ komt dan niet op huisbezoek. De aanvraag zal tijdelijk opgeschort worden. De cliënt mag uit isolatie als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft én het minimaal 14 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd.

Meestal wordt een termijn van 24 uur en 7 dagen gehanteerd. Echter, in deze situatie van kwetsbare mensen komt het vaak voor dat er sprake is van een verminderde weerstand. Het kan dan langer duren voordat het lichaam het virus heeft opgeruimd. Ook kunnen de klachten soms minder duidelijk aanwezig zijn of is het niet duidelijk wanneer de eerste klachten zich openbaarden. Daarom hanteren wij een termijn van 24 uur klachtenvrij en minimaal 14 dagen na de eerste ziekteverschijnselen, voordat wij op huisbezoek kunnen komen. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Voor CIZ medewerkers geldt de richtlijn 24 uur klachtenvrij en minimaal 7 dagen na de eerste klachten. Tenzij het om een medewerker gaat die zelf een verminderde weerstand heeft. Dan houden wij de 14 dagen aan.

Andere vragen

Heeft u vragen? Lees ook verder in onze veelgestelde vragen. Of benader ons via social media, de telefoon 088 789 1000 of mail info@ciz.nl. Sommige vragen die gesteld worden, zoeken wij verder voor u uit. Houd onze website in de gaten voor nieuwe berichtgeving.

Deze maatregelen gelden tot nader order. Meer informatie over (nieuwe) maatregelen kunt op de website van de Rijksoverheid lezen. 

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen