Onze databank Swing is vernieuwd en behoorlijk uitgebreid. Swing biedt onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders inzicht in het aantal cliënten dat in Nederland recht heeft op zorg uit de Wlz. De databank wordt elk kwartaal aangevuld met actuele cijfers en vormt hiermee een vervanging voor de huidige kwartaalrapportages. 

De databank van het CIZ is door iedereen zelfstandig te raadplegen. De beschikbare gegevens tonen onder andere de aantallen cliënten met regulier Wlz-recht, de aantallen subsidieregelingen en partnerverblijven. Vanwege privacy worden alle aantallen in de databank afgerond op vijftallen.

Wat zijn de nieuwe mogelijkheden?

Naast aanspraakgegevens van zorgprofielen, worden nu ook gegevens over aanvragen en besluiten getoond. Bij elk onderdeel (aanvragen, besluiten en aanspraak) staat een korte toelichting.

De periode die wordt getoond, is uitgebreid en bevat data vanaf 1 januari 2018 tot en met Q1 2020. U kunt de aanvragen en besluiten per maand bekijken. De aanspraak wordt getoond op 4 peildata: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De aanvraag- en besluitgegevens gaan over de wettelijke kaders Wlz, Bopz + Wzd artikel 21 (vanaf 1 januari 2020) en het GGZ2020-project. Bij de besluitgegevens zijn voor de reguliere Wlz-besluiten ook uitkomsten (wel/geen toegang) te bekijken.

Daarnaast kan alle data vanuit het landelijke perspectief nu ook naar andere regio-indelingen (zorgkantoorregio/provincie/gemeenten) worden verdeeld.

Ook hebben we de vormgeving aangepast. Er zijn geografische kaartjes toegevoegd en het kleurenpalet heeft een hoger contrast, zodat het voldoet aan de digitale toegankelijkheidseisen. Op alle getoonde data kunnen de gebruikers zelf verschillende visualisaties toepassen.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen